GLADIO BE-TON ECOHEAVY

Jakość

Firma Posiadało sp. j. od 2003 roku działa zgodnie z normą Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001. Potwierdzeniem tego są coroczne audyty instytucji certyfikującej jak również te, przeprowadzane przez naszych klientów i dostawców. Istotnym zagadnieniem jest dla nas także dbałość o środowisko, dlatego też pracujemy w tym zakresie zgodnie z założeniami normy środowiskowej ISO 14001.
Przestrzeganie zasad zachowania najwyższej jakości w działalności Firmy jest naszym priorytetem. Wszystkie wdrożone procedury mają na celu zapewnienie kontroli zdarzeń w Firmie oraz transparentne dokumentowanie każdego etapu procesu produkcji. To pozwala nam śledzić drogę produktu począwszy od wyboru dostawców, zamówienia surowców poprzez ich transport, magazynowanie, produkcję, a następnie przechowywanie wyrobu gotowego i jego dostawę do klienta, uwzględniając kontrolę jakości na każdym etapie wymienionych procesów.
W celu przestrzegania norm Systemu Zarządzania Jakością prowadzimy systematyczne szkolenia naszej kadry. Dzięki temu podnosimy świadomość pracowników w zakresie zachowania jakości oraz dajemy możliwość wnoszenia nowych rozwiązań, które udoskonalają procesy zachodzące w Firmie Posiadało.

Nagrody i wyróżnienia

Nasza praca nad ciągłym rozwojem firmy została nagrodzona wieloma wyróżnieniami. Jesteśmy laureatami takich nagród jak:

  • Rekomendacje Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług
  • Dyplom z XI edycji Gazeli Biznesu
  • Rynkowy Lider Innowacji 2012 - Jakość, Kreatywność, Efektywność
  • Rynkowy Lider Innowacji i Rozwoju 2012 - innowacyjny produkt oraz innowacyjny projekt unijny,
  • Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju 2012 - innowacyjny projekt unijny

iso 2016 pol       iso iqnet

certyf 3       certyf 4

certyf 5       certyf 6

Kontakt

POSIADALO Sp. z o.o. Sp.k.
Wykno 40
97-225 Ujazd

Tel.: 44 719-23-75
Fax.:44 734-00-71
Infolinia: 501 10 55 04