GLADIO BE-TON ECOHEAVY

Środowisko

„Firma POSIADAŁO” dba o to, by środowisko i nasze najbliższe otoczenie zachowało naturalną równowagę. Produkcja naszych wyrobów nie wywołuje emisji CO2, a wszystkie wyroby można poddać recyklingowi. Ponad to do wytwarzania naszych przeciwwag wykorzystujemy odpad hutniczy, który przetwarzamy tak, że jako bezpieczny surowiec może być znów wykorzystywany w produkcji.

Etyka pracy

Pożądane efekty pracy nie przyjdą łatwo, jeśli nie będzie ona wykonywana w sposób należyty. Etyka pracy to jeden z wielu ważnych elementów działania „Firmy POSIADAŁO”. Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP oraz do brania odpowiedzialności za efektywność swoich działań każdego dnia. Staramy się również, aby wzajemna współpraca i komunikacja przebiegała w sposób płynny i jak najbardziej wydajny, ponieważ naszym wspólnym celem jest zadowolenie klienta.

Szkolenia dla kadr

Chcąc nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością, oraz sprostać wymogom rynku, pamiętamy o tym, że inwestycja w kadry to najlepszy pomysł na konsekwentny rozwój firmy, a przez to na ciągły zysk. Organizujemy więc cyklicznie szkolenia dla kadr, aby podnieść kwalifikacje pracowników.
Aktywa Firmy to jej pracownicy, którzy swoje wysokie kwalifikacje przekładają na zespołowe zaangażowanie w tworzenie wyrobów najwyższej jakości. Poza tym na stałe współpracujemy z instytutami naukowymi, co pozwoliło na wdrożenie szeregu innowacji i przede wszystkim stosowanie technologii produkcji, którą nazwaliśmy Eco Heavy +. Jest to opatentowany sposób produkcji elementów betonowych o wysokim stopniu zagęszczenia i dużym ciężarze właściwym. Jest połączeniem solidności, ekonomii, ekologii i bezpieczeństwa.

Pomoc

Jako firma, która jest dużym pracodawcą w swojej okolicy, chcemy uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Jesteśmy więc m.in. sponsorem Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Niewiadowie, wspomagamy działania kulturalne dla młodzieży szkolnej, gminne i powiatowe akcje sportowe. Cieszy nas to, że możemy pomóc w organizacji wielu przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój.

       polit srod 2017

Kontakt

POSIADALO Sp. z o.o. Sp.k.
Wykno 40
97-225 Ujazd

Tel.: 44 719-23-75
Fax.:44 734-00-71
Infolinia: 501 10 55 04