COVID

‹ wróć
Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COVID-2 (Rozp. Min. Zdrowia z dn. 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020 poz. 491) informujemy, iż na bieżąco śledzimy doniesienia i zapewniamy pracownikom bezpieczeństwo i higienę pracy. W trosce o Zdrowie Naszych Pracowników, Kontrahentów i wszelkich osób mogących pojawić się na terenie naszej firmy, wprowadziliśmy szereg działań zapobiegawczych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-2.
 
Na terenie firmy obowiązują działania zapobiegawcze, związane z ochroną Zdrowia Naszych Pracowników i Kontrahentów:
systematyczne odkażanie miejsc pracy, narzędzi i stosowanie zasad higieny osobistej. W każdym pomieszczeniu, w którym pracujemy lub w wyznaczonych miejscach znajdują się płyny do dezynfekcji rąk. Pracownicy są zobowiązani do użytkowania udostępnionych środków higienicznych, a w/w zasady będą kontrolowane każdego dnia,
bezwzględne stosowanie maseczek oraz rękawiczek ochronnych przez kierowców i osoby spoza firmy. W przypadku ich braku, w/w środki ochrony zdrowia są dostępne dla Państwa na portierniach.

Wierzymy, że podejmowanie mądrych, przemyślanych decyzji, solidarne stosowanie się do zaleceń odgórnych pomoże nam wszystkim w przetrwaniu czasu epidemii i szybkim powrocie do normalności.

 
Informujemy, że DZIAŁAMY zgodnie Z HARMONOGRAMEM PRACY: PRODUKUJEMY i REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA KLIENTÓW oraz ODBIERAMY SUROWCE od DOSTAWCÓW.