RODO w rekrutacji

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Zostaw nam swoje CV” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do POSIADALO SP. Z O.O. SP.K. (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.


W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rodo@posiadalo.pl 


Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.


Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane będą udostępniane wyłącznie tym podmiotom zewnętrznym, które posiadają ustawowe prawo do ich przetwarzania i tylko w przypadkach ustawą określonych, a także podmiotom, z którymi POSIADALO Sp. z o. o. Sp. k. posiada zawarte umowy powierzenia danych, w szczególności w zakresie utrzymania systemu informatycznego;
- moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;
- moje dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż ten, dla którego je zebrano;
- moje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej".


W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rodo@posiadalo.pl