Standardy BHP

 

POSIADALO jako odpowiedzialny wytwórca i pracodawca podejmuje wszelkie, niezbędne kroki dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, jak i odwiedzających nasze zakłady. Z tego tytułu spełniamy wszelkie obowiązki wynikające z charakteru naszej działalności produkcyjnej oraz obowiązujących wymagań prawnych.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COVID-2 (Rozp. Min. Zdrowia z dn. 20 marca 2020 r. Dz.U. 2020 poz. 491) informujemy, że zapewniamy naszym pracownikom, klientom oraz kontrahentom bezpieczeństwo i higienę pracy.

Pomieszczenia pracownicze zostały wyposażone w płyny do dezynfekcji rąk, a nasi pracownicy w przyłbice.

Na terenie firmy obowiązuje stosowanie maseczek oraz rękawiczek ochronnych przez kierowców i osoby spoza firmy. 

 

Od dnia 26 października 2020r. stosujemy ograniczenia w kontaktach z klientami.

 

 

Preferujemy komunikację z wybranym działem poprzez kontakt telefoniczny

Infolinia: + 48 501 105 504

oraz drogą mailową e-mail: kontakt@posiadalo.pl

 

 

 

Dbamy o to, by pobyt na terenie zakładu POSIADALO przebiegał zgodnie z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pojazdy należy parkować w miejscu przeznaczonym dla klientów. Każdej osobie przebywającej na terenie POSIADALO towarzyszy opiekun - pracownik firmy. Osoba wchodząca na teren firmy otrzymuje przepustkę i przechodzi szkolenie BHP, po czym zostaje wyposażona w kamizelkę odblaskową i identyfikator z napisem gość. Gość powinien być wyposażony w odpowiednie obuwie ochronne oraz maseczkę

 

W miejscach oznaczonych gość zobowiązany jest do stosowania:

  • zakrytego obuwia,
  • zatyczek do uszu bądź słuchawek,
  • rękawic ochronnych,
  • osłony oczu i głowy.

 

Poruszając się na terenie zakładu produkcyjnego, należy zachować ostrożność, pamiętając o ruchu wózków widłowych i samochodów ciężarowych.

Życzymy bezpiecznego pobytu na terenie firmy POSIADALO!