Dotacje

Wdrożenie nowej technologii produkcji przeciwwag opartych na mieszance kompozytowej HEAVYMIX

Dzięki dofinansowaniu, które uzyskaliśmy, jesteśmy na etapie wdrożenia nowej, innowacyjnej technologii produkcji przeciwwag opartych na mieszance kompozytowej HeavyMix. Planowany termin oddania nowej hali produkcyjnej to III kwartał 2021 roku. Technologia HeavyMix wprowadza zmiany nie tylko w składzie mieszanki, ale również w całym procesie produkcyjnym. Dzięki tym zmianom uzyskaliśmy przeciwwagi o bardzo skomplikowanych kształtach i wysokich wytrzymałościach.

Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania prefabrykatów betonowych metodą wibroprasowania

 

POSIADALO SP. Z O. O. SP. KOMANDYTOWA realizuje projekt pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania prefabrykatów betonowych metodą wibroprasowania

 

Celem projektu jest realizacja inwestycji technologicznej, polegającej na wdrożeniu własnej, nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania znacząco udoskonalonego produktu w postaci gamy wibroprasowanych wyrobów betonowych o znacząco udoskonalonych właściwościach fotokatalitycznych.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zatem inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, zakup blatów produkcyjnych, które są nieodłącznym elementem w procesie produkcji wyrobów betonowych metodą wibroprasowaną. W ramach projektu planowane jest uruchomienie wytwarzania jednego rezultatu, skupiającego się wokół gamy wibroprasowanych wyrobów betonowych o tożsamych udoskonalonych cechach tj. znacząco udoskonalonych właściwościach fotokatalitycznych.

Grupę odbiorców będą stanowić:

- firmy budowlane

- hurtownie

- klienci detaliczni.

Realizacja projektu w ujęciu biznesowym, przyczyni się do:

  • zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii oraz gamy znacząco udoskonalonych produktów, konkurencyjnych względem aktualnie oferowanych na rynku,
  • rozszerzenia oferty asortymentowej Firmy,
  • ugruntowania pozycji Firmy i poprawy rozpoznawalności marki,
  • zaspokojenia potrzeb klientów, poprzez oferowanie wyrobów o zidentyfikowanej potrzebie rynkowej,
  • zwiększenie dynamiki wyników finansowych firmy.

Efektem realizacji projektu, będzie wprowadzenie na rynek udoskonalonych produktów, wytwarzanych zgodnie z założeniami innowacyjnego rozwiązania, stanowiącego rozwiązanie własne Wnioskodawcy, które pozwoli na zwiększenie aktywności Firmy na rynku polskim oraz zagranicznym.

#FunduszeEuropejskie

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 665 000,00 zł

Dofinansowane projektu z UE: 832 500,00 zł