Polityka prywatności - RODO

 
Taking care of the privacy of users visiting our website, below we present information on personal data collected when entering http://www.posiadalo.ewitryna.pl/ and when registering via the contact form.

We never sell or transfer data collected about users of our website to other entities.

Our website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies", which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site.

The data obtained from Google Analytics may be used to analyze user behavior on our website, collect demographic data about our users, or to personalize the content of our websites. These data are collected automatically about each user.

If you register via the contact form, your data will be processed in order to contact us, to which you consent by entering your contact details in the form. At any time, however, you can request the removal of your contact details from our database.

In connection with the change in the provisions on the protection of personal data and the application of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free the flow of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC "GDPR", we inform you that:
 1. The administrator of personal data of the Users of the Portal www.posiadalo.ewitryna.pl is POSIADALO Sp. z o.o. Sp. k. with its seat in Wykna 40 (97-225 Ujazd), entered into the register of entrepreneurs kept by the Registry Court: Łódź - Śródmieście - XX Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000691423, NIP: 773-11-21-302, REGON: 590433911 Contact details
  Posiadalo Sp. z o.o. Sp. k.: tel. 501 10 55 04.

      2. Posiadalo Sp. z o.o. Sp. k. processes personal data for the purposes of:

  1. sprzedaży produktów oferowanych przez Posiadalo Sp. z o.o. Sp. k. – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Posiadalo Sp. z o.o. Sp. k. – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Posiadalo Sp. z o.o. Sp. k. – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu kontaktu.
  6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania kontaktu, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
  7. Odbiorcami danych osobowych będą:
   1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Posiadalo Sp. z o. o. Sp. k. w celu obsługi portalu www.posiadalo.ewitryna.pl, a także podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Posiadalo Sp. z o.o. Sp. k. na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO,
   2. uprawnione organy państwowe na podstawie pisemnego wniosku.
   3. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   4. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Posiadalo Sp. z o.o. Sp. k. z prośbą o udzielenie informacji.
   5. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.