Polityka prywatności - RODO

Dbając o prywatność użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową, poniżej zamieszczamy informacje na temat danych osobistych pobieranych w momencie wejścia na https://www.posiadalo.pl oraz przy rejestracji przez formularz kontaktowy.

Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy danych zebranych o użytkownikach naszej strony innym podmiotom.

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.

Dane uzyskane z Google Analytics mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Jeżeli rejestrujesz się przez formularz kontaktowy, Twoje dane będą przetwarzane w celu skontaktowania się, na co wyrażasz zgodę wpisując swoje dane kontaktowe w formularzu. W każdej chwili jednak możesz prosić o usunięcie swoich danych kontaktowych z naszej bazy.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE “RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu https://www.posiadalo.pl jest Posiadalo Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wyknie 40 (97-225 Ujazd), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejestrowy: Łódź – Śródmieście – XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000691423, NIP: 773-11-21-302, REGON: 590433911 Dane kontaktowe Posiadalo Sp. z o.o. Sp. k.: tel. 501 10 55 04.

      2. Posiadalo Sp. z o.o. Sp. k. przetwarza dane osobowe dla celów:

  1. sprzedaży produktów oferowanych przez Posiadalo Sp. z o.o. Sp. k. – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Posiadalo Sp. z o.o. Sp. k. – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Posiadalo Sp. z o.o. Sp. k. – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu kontaktu.
  6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania kontaktu, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
  7. Odbiorcami danych osobowych będą:
   1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Posiadalo Sp. z o. o. Sp. k. w celu obsługi portalu https://www.posiadalo.pl, a także podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Posiadalo Sp. z o.o. Sp. k. na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO,
   2. uprawnione organy państwowe na podstawie pisemnego wniosku.
   3. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   4. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Posiadalo Sp. z o.o. Sp. k. z prośbą o udzielenie informacji.
   5. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.